TechnoPoetry

Ruben Mardulier en Michiel Deprez

 

 

 

Tijd: 14u00 - 15u30

Locatie: Gitaar Trainingstudio - Groentemarkt, 8400 Oostende

Prijs: Gratis

Workshop : neem een van de klaarliggende GSM's en Ruben en Michiel

voeren je mee in de wondere wereld van het computer-dichten en surf

mee op de algoritmes van de virtuele taal.

What the hell do you mean ?

We go through a creative process that is inspired by the location and which is subject to a healthy dose of capriciousness. Contact with the visitor can be continuous, one-off or at regular intervals. This is decided in consultation with the festival and is, in the best case, a choice that is partly determined or determines the location and the duration of the open atelier.

This creative process is documented, we usually do not work in a result-oriented way, but process-oriented.

Our open studio is a hybrid space where documented work (visual) shares the space together with live performance.

We maken ter plekke een creatief proces door dat zich inspireert op de locatie alsook verder bouwt op ons globale proces en onderhevig is aan een gezonde dosis grilligheid. Het contact met de toeschouwer kan doorlopend, eenmalig of op regelmatige tijdstippen zijn. Dit wordt in overleg met het festival besloten en is in het beste geval een keuze die mee bepaald wordt of bepalend is voor de locatie en de duur van het atelier.

Dit creatieve proces wordt gedocumenteerd, we werken meestal niet resultaatgericht maar procesgericht.

Ons open atelier is een hybride ruimte waar gedocumenteerd werk (beeldend) samen met live performance de ruimte deelt.

unnamed.jpg

WORKSHOP